Familjehemsplacering

En god integrationsprocess, en god hälsa, skolgång och sociala relationer.