Rätt till personlig assistans

Har du rätt till personlig assistans?